Հասցե

Հայ Առաքելական "Սուրբ Աստվածածին" եկեղեցին գտնվում է 

ք․ Նովոսիբիրսկ, Մոչիշչենսկոյե 1-ն մայրուղի, 7/2